W specjalnym liście adresowanym na ręce Simone Veil, byłej więźniarki Auschwitz i honorowej przewodniczącej Fondation pour la Mémoire de la Shoah, premier Francji François Fillon zapowiedział, że jego kraj wesprze tworzenie Funduszu Wieczystego Fundacji Auschwitz-Birkenau kwotą 5 milionów euro. Suma ta będzie wpłacana przez 5 lat począwszy od 2012 r.

„Miejsce Auschwitz-Birkenau nabiera szczególnej wagi i znaczenia. Nieprzemijający dług Francji względem dziesiątek tysięcy osób, deportowanych z naszego kraju do tego obozu woła o nasze pełne wsparcie dla tworzenia funduszu wieczystego, którego przeznaczeniem jest zapewnienie stałego utrzymania tego miejsca, aby pamięć o ofiarach była przekazywana z pokolenia na pokolenie” – napisał premier Fillon.

Warto przypomnieć, że osobiste zaangażowanie premiera Francji doprowadziło także do ustanowienia w budżecie Unii Europejskiej na lata 2011-2013 specjalnego grantu wysokości 4 milionów euro na prace konserwatorskie w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau.

– Francja jest krajem, którego złożona przeszłość utworzyła bardzo silne więzi między doświadczeniem historycznym a tożsamością zbiorową. Pamięć o Zagładzie jest dziś we Francji bardzo obecna zarówno w przestrzeni publicznej, w edukacji, jak i w licznych inicjatywach społecznych. Dzieje się to m.in. dzięki działaniom Fondation pour la Mémoire de la Shoah, utworzonej w 2000 r. przez Francję z należących do Żydów funduszy przejętych w wyniku Zagłady – powiedział dr Piotr M.A. Cywiński,  Dyrektor Muzeum, a zarazem prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau. 

W 2011 r. właśnie paryska fundacja umożliwiła funkcjonowanie biura Fundacji Auschwitz-Birkenau, wspierając koszty administracyjne kwotą 100 tysięcy euro w trudnym okresie wzmożonych działań na rzecz budowania Funduszu, a jeszcze przed wygenerowaniem zysków z zebranych dotychczas pieniędzy. – Pomoc francuskich instytucji w tych kluczowych etapach była wyrazem wspólnego rozumienia ciążących zobowiązań i wyzwań stojących przed naszymi powojennymi pokoleniami – ocenił Cywiński.

Fundusz Wieczysty Fundacji wsparły także ze swoich budżetów – jako pierwsze na świecie – niektóre francuskie miasta. Premier Fillon wyraził przekonanie, że wkład rządu Francji będzie powiększany również o przekazy z innych francuskich samorządów.

Po francuskiej decyzji suma wszystkich zebranych i zadeklarowanych środków na Fundusz Wieczysty, z którego zysk finansować będzie wieloletni program konserwacji Miejsca Pamięci, wynosi 97 milionów euro. Do zebrania pozostały jeszcze 23 miliony. Pierwsze prace finansowane przez Fundację rozpoczną się już w 2012 r.

W 2010 r. Miejsce Pamięci Auschwitz odwiedziło 63 tysiące osób z Francji.