Współtwórca Funduszu Wieczystego i polityki inwestycyjnej Fundacji. Odpowiada za nadzór nad kondycją finansową Fundacji, w szczególności za zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Wieczystego i współpracę z instytucjami finansowymi, oraz za zabezpieczenie środków finansowych dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Absolwent filozofii i filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2010-2015 Dyrektor Biura Fundacji, od stycznia 2016 r. Dyrektor Finansowy.