Celem powołanej w 2009 r. Fundacji jest stworzenie i operowanie Funduszem Wieczystym służącym finansowaniu prac konserwatorskich i zachowaniu wszystkich autentycznych pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz.

Początkowo Fundusz miał wynosić 120 mln euro - tak, by dzięki corocznym odsetkom od tej kwoty, czyli ok. 4-5 mln euro, możliwa była realizacja opracowanego przez specjalistów Globalnego Planu Konserwacji, czyli pełnego, wieloletniego programu prac konserwatorskich w Miejscu Pamięci Auschwitz. W związku z koniunkturą ekonomiczną, a przede wszystkim aktualną rentownością papierów obligacyjnych, wysokość Funduszu została podniesiona do 180 mln euro, aby osiągać prognozowany poziom zysków bez powiększania ryzyka inwestycji. 

Fundusz powstaje przede wszystkim dzięki pomocy państw z całego świata, ale także dzięki zaangażowaniu wielu firm i osób prywatnych.

Tworzymy Fundusz żeby mieć pewność, że kolejne pokolenia będą miały możliwość zobaczenia autentycznej przestrzeni, która jest nie tylko świadkiem jednej z największych zbrodni w historii człowieka, ale także jest miejscem o fundamentalnym znaczeniu dla całej europejskiej cywilizacji. Bo to właśnie w Auschwitz najpełniej można zmierzyć się z najważniejszymi pytaniami o człowieka, o społeczeństwo, o zatrute owoce antysemityzmu, nienawiści rasowej i pogardy wobec innych.