Komisja Finansowa doradza Zarządowi w sprawach zarządzania majątkiem Fundacji, a także kontroluje jego działania. Głównym zadaniem Komisji jest opracowywanie założeń strategii inwestowania środków zgromadzonych na Funduszu Wieczystym. Rekomendacje Komisji zatwierdza Rada Fundacji. Członkowie Komisji Finansowej pełnią swoje funkcje honorowo.

Józef Wancer – Przewodniczący

Absolwent City College Uniwersytetu Nowojorskiego oraz Uniwersytetu Webster w Wiedniu. Przez blisko 25 lat pracował w Citibanku na stanowisku wiceprezesa oraz stanowiskach kierowniczych, m.in. w filiach banku w Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. W latach 1995-2000 wiceprezes, a następnie prezes Zarządu Raiffeisen Centrobank w Warszawie. W latach 2000-2010 prezes Banku BPH. W latach 2010-2013 doradca Zarządu Deloitte w Polsce. Ponadto, członek Rady i Przewodniczący Komisji Finansowej Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz członek Rady Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Ludmiła Falak-Cyniak

Prezes zarządu Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. Z rynkiem kapitałowym jest związana od 1998 roku, specjalizuje się w Zarządzaniu Aktywami przez wiele lat pełniąc funkcję dyrektora inwestycyjnego w kilku firmach inwestycyjnych. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, maklera papierów wartościowych oraz tytuły Chartered Financial Analyst (CFA) i Professional Risk Manager (PRM). 

Alfred Finz

W latach 2000-2007 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Austrii, w latach 1995-2000 przewodniczący Austriackiego Trybunału Obrachunkowego, a w latach 1996-1995 na różnych stanowiskach w ATO. Od 2009 r. członek Control Committee of the National Fund and the General Settlement Fund. 

Włodzimierz Grudziński

Absolwent Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiego Stowarzyszenia GO. W latach 1990-2007 Prezes Zarządu Banku BISE S.A. Współzałożyciel Związku Banków Polskich a w latach 1997-2009 wiceprezes jego Zarządu. Obecnie niezależny konsultant oraz doradca i pełnomocnik Zarządu Związku Banków Polskich.

Peter Hommelhoff

Profesor prawa z 40 letnim doświadczeniem akademickim i sądowym. Studiował w Berlinie, Tübingen i we Freiburgu. Był rektorem Uniwersytetu Ruprechta-Karola w Heidelbergu i sędzią sądu powszechnego w Hamm i Karlsruche. Przewodniczący Doradczej Rady Ekspertów Instytutu Prawa Podatkowego i Finansów Publicznych w Monachium. Przewodniczący Rady Uniwersytetu Andrassy w Budapeszcie. Doktor honoris causa w Krakowie i Montpellier. Doradca w KPMG AG.

Antoni F. Reczek

Audytor z ponad 30 letnim doświadczeniem w doradzaniu instytucjom finansowym. Członek Rady Polskiej Izby Audytorów. Wśród pełnionych funkcji, m.in.: Przewodniczący Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.; członek Zarządu Vanquis Bank (Anglia) Ltd, a także przewodniczący Rady Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej; członek Rady Powierniczej Muzeum Narodowego, były Prezes Zarządu Pricewaterhouse Coopers Sp z o.o.

Ekkehard Thiesler

Bankier i doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu w Meinheim. Pracował w DZ Banku we Frankfurcie i Londynie. Członek zarządu Volksbanku. Przewodniczący Rady KD-Bank.

Claude Trink

Finansista, inżynier, ekspert do spraw energetyki. Prezes PPE, ośrodka badań we Francji. Doradca francuskiego ministerstwa spraw zagranicznych do spraw współpracy dwustronnej. Ma ogromne doświadczenie w sprawach związanych z finansowaniem oraz systemami innowacyjności.

Philipp Mohr

Wiceprezes ds. bankowości inwestycyjnej w William Blair International we Frankfurcie w Niemczech. Wcześniej Global Head of M&A w Commerzbanku (2008-2012), dyrektor zarządzający w Dresdner Kleinwort we Frankfurcie (2001-2008) i JP Morgan w Londynie (1998-2001). Wykładowca w Institut für Internationale Angelegenheiten w Hamburgu (1994-1997). Doktor prawa na Uniwersytecie w Hamburgu, magister filozofii w Cambridge (1991). Dziś Philipp pełni także funkcję wiceprzewodniczącego zarządu DVS Technology i wiceprzewodniczącego zarządu Centrum Anny Frank we Frankfurcie.