Wśród najlepiej zarabiających fundacji w Polsce na trzecim miejscu znalazła się Fundacja Auschwitz-Birkenau. Zestawienie przygotował prestiżowy magazyn ekonomiczny Forbes na podstawie sprawozdań finansowych za 2011 rok.

Łączny przychód Fundacji wyniósł w ubiegłym roku 66 233 871,89 złotych. To więcej niż w przypadku m.in. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy Polskiej Akcji Humanitarnej.

– Fundacja Auschwitz-Birkenau istnieje niewiele ponad trzy lata, jest dopiero w początkowej fazie rozwoju. Te trzy lata wspominam, jako niezwykle absorbujący okres pracy – wspomina Piotr M.A. Cywiński, Prezes Zarządu Fundacji. – Cieszą mnie oczywiście już aktualne wyniki tego unikatowego na skalę światową projektu, ale powiedzmy sobie szczerze – wiele zostało jeszcze do zrobienia, aby zapewnić bezpieczeństwo konserwatorskie temu największemu Miejscu Pamięci na świecie – podkreśla Cywiński.

W czerwcu 2012 r. w Miejscu Pamięci Auschwitz oficjalnie rozpoczęto realizację Globalnego Planu Konserwacji, czyli wieloletniego programu prac konserwatorskich finansowanych z zysków Funduszu Wieczystego Fundacji Auschwitz-Birkenau.