Już 19 krajów zdecydowało się na wsparcie Fundacji Auschwitz-Birkenau. Deklaracje na Fundusz Wieczysty Fundacji wynoszą już ok. 97 milionów euro. W 2012 r. Fundacja powinna przekazać Muzeum sumę ok. 1,7 mln zł, a w roku następnym ok. 4 mln zł. W Warszawie, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, obradowała Rada Fundacji.

Członkowie Rady zatwierdzili raport merytoryczny prac Fundacji za 2011 r., a także roczny plan finansowy. Członkom rady przedstawiono także wyniki zewnętrznego audytu finansów Fundacji za 2011 r. przeprowadzony przez firmę KPMG, która już po raz trzeci przyznała Fundacji najlepszą możliwą opinię: „bez zastrzeżeń”.

– W trakcie trzeciego roku prac Fundacji wsparcie zadeklarowały takie kraje, jak Polska (deklaracja 10 mln euro), Francja (5 mln euro), Kanada (400 tys. dolarów kanadyjskich). Symbolicznego wsparcia udzieliła także Argentyna, ale wiemy, że kraj ten poważnie rozważa rozszerzenie swojego wkładu do Funduszu Wieczystego – powiedział Dyrektor Generalny Fundacji Jacek Kastelaniec. Zaawansowane rozmowy dotyczące wsparcia Funduszu prowadzone m.in. z Luksemburgiem, Włochami i Hiszpanią. Opracowywane są także narzędzia umożliwiające pozyskiwania wsparcia instytucjonalnego.

Podczas posiedzenia Rady mówiono także o harmonogramie prac konserwatorskich w Miejscu Pamięci Auschwitz, które możliwe będą dzięki wsparciu Fundacji. – 6 czerwca oficjalnie rozpoczęliśmy działania w ramach Globalnego Planu Konserwacji, który finansowany jest z zysków Fundacji. W najbliższej przyszłości będziemy skupiać się na 45 murowanych barakach na odcinku BI byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Prowadzić będziemy zarówno doraźne prace zabezpieczające oraz specjalistyczne prace badawcze pozwalające na opracowanie najlepszych kompleksowych metod konserwacji. Czas potrzebny na zabezpieczenie wszystkich budynków to ok. 15 lat. Niezwykle ważne będzie także dokładna dokumentacja stanu zachowania za pomocą bardzo szczegółowego laserowego skanowania przestrzennego – wyjaśniał Rafał Pióro, zastępca dyrektora Muzeum odpowiedzialny za konserwację i jednocześnie członek Zarządu Fundacji.

– Cieszę się, że udało nam się uruchomić praktyczne działania Fundacji już po 3,5 roku. Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się to stworzenia tego unikatowego na skalę światową projektu, a wśród nich obecnym tu dziś panom Jürgenowi Rüttgersowi, który przyczynił się do uzyskania tak ogromnego wsparcia niemieckiego, a także Serge'owi Klarsfeldowi, który był zaangażowany w uzyskanie wsparcia Francji. Dziękuję również dyplomacji polskiej i izraelskiej, której współpraca bardzo często była niezwykle ważna i pomocna dla Fundacji w wielu krajach. Dziękuję również dziennikarzom, którzy  wyjaśniali opinii publicznej na czym polega projekt Fundacji – powiedział Piotr M.A. Cywiński, prezes zarządu Fundacji i dyrektor Muzeum.

Członkowie Rady zdecydowali jednogłośnie o powołaniu na kolejną kadencję prof. Władysława Bartoszewskiego, Zbigniewa Nosowskiego oraz Marka Zająca. Przewodniczącym Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau został ponownie wybrany Prof. Bartoszewski, który poprowadził obrady Rady. Kolejni członkowie Rady zostaną powołani po ukonstytuowaniu się składu nowej kadencji Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, ponieważ to prezydium MRO współdecyduje o osobach, które mają uzupełnić skład Rady Fundacji. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych członków Rady: abp. Józefa Życińskiego i Henryka Fluga.