Już 23 kraje wsparły Fundusz Wieczysty tworzony i zarządzany przez Fundację Auschwitz-Birkenau. W sumie deklaracje finansowe wynoszą ok. 100 mln euro, ,a Fundacja zarządza obecnie kwotą prawie 47 mln euro. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie po raz piąty obradowała Rada Fundacji. Podczas posiedzenia wybrano dwóch nowych członków Rady: Henryka Wujca i Wojciecha Soczewicę.

Członkowie Rady zatwierdzili raport merytoryczny prac Fundacji za 2012 r., a także roczne sprawozdanie i plan finansowy. Członkom Rady przedstawiono także wyniki zewnętrznego audytu za 2012 r. przeprowadzony przez firmę KPMG, która po raz kolejny nie stwierdziła jakichkolwiek zastrzeżeń w sprawozdaniach finansowych przedstawionych przez Fundację. 

W roku ubiegłym Fundacja przekazała na prace konserwatorskie w Muzeum niemal 1,7 mln złotych pochodzących z zysku z Funduszu Wieczystego, natomiast w tym roku kwota ta sięgnęła już 2,1 mln. Suma dotacji na 2013 r. szacowana jest na ok. 4 mln, a na 2014 r. na nawet 7 mln. Pieniądze te przeznaczane są w tej chwili przede wszystkim na prace przygotowawcze i badania konserwatorskie niezbędne do realizacji prac związanych z zachowaniem historycznych baraków murowanych znajdujących się na odcinku BI byłego obozu Auschwitz II-Birkenau.

– W 2012 r. zakończyliśmy I etap badań dotyczących korozji biologicznej w obiektach. Teraz skupiać będziemy się na tym, w jaki sposób usuwać wszystkie wyodrębnione niekorzystne czynniki wpływające na stan baraków murowanych. Prowadziliśmy także prace przygotowawcze, przede wszystkim mające na celu opracowanie odpowiednich map, które w niedalekiej przyszłości będą podstawą do stworzenia całościowego programu prac konserwatorskich. Wiele baraków zostało także tymczasowo zabezpieczonych konstrukcyjnie do czasu rozpoczęcia prac – mówił wiceprezes Zarządu Fundacji i zastępca dyrektora Muzeum Auschwitz odpowiedzialny za konserwację Rafał Pióro. – W roku 2014 r. mają zakończyć się badania dotyczące konstrukcji samych obiektów, ale też konserwacji metalu, drewna, nawarstwień malarskich oraz materiałów mineralnych oraz żelbetu. W najbliższym czasie rozpoczną się także prace przygotowawcze dotyczące pozostałych obiektów na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau – dodał.

Podczas posiedzenia dyrektor generalny Fundacji Jacek Kastelaniec podsumował ostatnie zdarzenia związane z pozyskiwaniem środków na Fundusz Wieczysty. – Z pewnością wymienić należy decyzję Konfederacji Szwajcarskiej o powiększeniu swojego wkładu do miliona euro. W tej chwili czynimy starania, aby kolejne kraje, które już zdecydowały się na wsparcie Funduszu, powiększyły swój wkład – powiedział podczas posiedzenia dyrektor generalny Fundacji Jacek Kastelaniec. – Istotne jest także zarejestrowanie w Stanach Zjednoczonych ‘Friends of Auschwitz-Birkenau Foundation’, co powinno pomóc w zdobyciu środków od darczyńców prywatnych - mówił Kastelaniec.

Rada Fundacji zdecydowała też o nominacji do swojego grona dwóch nowych członków, których kandydatury zaakceptowało wcześniej również prezydium Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Będą to Henryk Wujec, działacz opozycji w czasach PRL, działacz społeczny, były poseł na Sejm, aktualnie doradca Prezydenta RP ds. społecznych i członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, a także Wojciech Soczewica, w latach 2005-2008 pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w latach 2008-2011 - Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a obecnie dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Na posiedzeniu powołano także pięciu członków Komitetu Międzynarodowego, których kandydatury zgłosiły: Izrael, Nowa Zelandia, Australia, Kanada i Belgia.